Oprichting

Derde Academiegebouw uit 1909. Foto is gemaakt in 1972. Het tweede Academiegebouw brandde af door schilderswerkzaamheden. Bron: Universiteitsmuseum Groningen.
Detail bovenste deel pedelstaf.