Zernike

Door een fasecontrastplaatje worden vrijwel transparante objecten onder de microscoop zichtbaar. Dit plaatje zit tussen de condensor (zorgt voor een gelijkmatige verdeling van licht) en het preparaat.
Met elektronenmicroscooip gemaakte foto van chromosomen, dragers van het DNA, in celkern met fasecontrast.