PAN | QUEEN ANNE

Technologische vernieuwing draagt bij aan een grotere en gedetailleerdere kennisbank van (archeologische) gegevens: alle kennis die nu we nu bewaren, helpt de archeologen van de toekomst om het verleden beter te begrijpen. Veel gegevens over bodemvondsten vinden een plek in de PAN (Portable Antiquities of the Netherlands), een prachtige referentiecollectie voor archeologen.

nl_NLDutch